Nederlands - Engels - Spaans

Of het nu gaat om de leveringsvoorwaarden van goederen en diensten, het koopcontract van een huis in het buitenland, of een contract waarmee bedrijven hun samenwerking bezegelen; er hangt veel af van de kwaliteit van de vertaling van een contract. Reden om dat door specialisten als ons te laten doen. Wij hebben jarenlange ervaring in het vertalen van contracten; voor privépersonen, kleine bedrijven, grote ondernemingen en multinationals.

Ervaring

Vertalers schijnen er een hekel te hebben aan het vertalen van contracten. Behalve mijn vrouw Isabel en ik! Het gevolg was dat we steeds meer van dit vertaalwerk toegespeeld kregen van particulieren, bedrijven en vertaalbureaus. We hebben daarbij veel steun aan elkaar; de kennis en ervaring van de een sluiten prima aan op die van de ander.

Opleiding

Isabel heeft na haar rechtenstudie veel met contracten gewerkt en geeft les in zakelijke terminologie. Harry heeft zich toegelegd op het vertalen van contracten. Daartoe heeft hij o.a. de gespecialiseerde vertaalopleiding Juridisch Vertalen van het SIGV gevolgd.

Prijs

Het geheim van een gunstige prijs zit hem in het beheersen van de kosten en het stroomlijnen van de werkzaamheden. Geen fraai kantoorpand, notenhouten bureau en hoogpolig tapijt dus. Wel een rustige werkhoek. Er wacht een leuke korting voor wie zijn contract niet als scan maar in Word aanlevert, en wie vooraf betaalt is ook voordeliger uit. Benieuwd; vraag gerust een vrijblijvende offerte aan. Die zal u meevallen!

Vertalen

Vertalen

Naast vertaler en proofreader ben ik (Harry van Veen) ook tekstschrijver van commercieel en vrij werk (www.harryvanveen.nl). Dat is een heerlijke combinatie; al die verschillende manieren om met teksten bezig te zijn helpen elkaar in sneltreinvaart vooruit.

Aangezien collega-vertalers opzagen tegen het vertalen van contracten nam ik dat op me, en met steeds meer genoegen. Om hier meer over te weten te komen ben ik de gespecialiseerde vertaalopleiding Juridisch Vertalen gaan volgen.

Mijn vrouw Isabel heeft na haar rechtenstudie bedrijven en particulieren begeleid bij het opstellen, uitvoeren en vertalen van contracten. Deze zijn immers altijd geschreven op basis van wet- en regelgeving. Ze geeft ook les in het juridische vakjargon.

Samen hebben we zoveel contracten onder ogen gehad dat we ze zogezegd kunnen lezen als romans. De structuur, het jargon, en die typische contract-grammatica; ze kennen geen geheimen meer voor ons.

Uiteraard werken we strikt vertrouwelijk en worden de te vertalen documenten met niemand anders gedeeld.

De Contractvertalers

Engelse en Spaanse contracten - ze kennen geen geheimen voor ons - Harry & Isabel van Veen
Harry van Veen
Harry van Veen
Vertaler / Proofreader
Isabel van Veen-Benjumea
Isabel van Veen-Benjumea
Juridist / Vertaler

Contract vertalen

Het vertalen van contracten is een niche-markt. Want hoeveel vertalers hebben zich hier nu echt in gespecialiseerd? Toch is het een verrassend veelzijdig vakgebied. Convenant, intentieverklaring, memorandum van overeenstemming; het is maar een greep. Allemaal contractvormen met een eigen karakter. Wat contracten met elkaar gemeen hebben is dat ze nauw aansluiten bij de geldende wet- en regelgevingen. Dat is de reden dat wij ons zowel in vertalen als in rechten hebben verdiept; Isabel is met rechten begonnen en is daarna gaan vertalen, ik was eerst vertaler en ben me daarna in juridisch vertalen gaan verdiepen.

 

Te koop: Huis inclusief… slaaf

Een van de alleroudste bewaard gebleven contracten heeft als onderwerp de verkoop van een huis… inclusief slaaf. Op zijn zachtst gezegd een nogal dubieus zaakje. Daar heeft ‘de beschaving’ nog niet veel aan kunnen veranderen. Ook op het moment dat u dit leest zijn er naar schatting wereldwijd zo’n 30 tot 50 miljoen mensen die niet veel beter af zijn dan slaven.
De mens heeft sinds zijn eerste pogingen om dingen schriftelijk vast te leggen geschreven talen ontwikkeld. De behoefte om contracten op te stellen heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Zonder taal kun je nu eenmaal geen contract opstellen. Onder de oudst bekende geschriften – kleitabletten uit Mesopotamië (nu Zuid Irak) – bevinden zich dan ook contracten. Er is een keur van zakelijke afspraken op die kleitabletten aangetroffen voorzien van rolzegels van de betrokken partijen en getuigen. Die contracten werden, om vervalsingen te voorkomen, in een soort enveloppen van klei gestopt op een manier die voorkwam dat kleitablet en klei-envelop aan elkaar vast zouden gaan plakken.

 

Een contract bekrachtigen met een sandaal

Een aardige anekdote met betrekking tot de bekrachtiging van een overeenkomst vinden we in de bijbel (Ruth 4:7-8). Hier kunnen we lezen hoe iemand, geheel in overeenstemming met het toenmalige gebruik, een sandaal van zichzelf gaf als teken dat de koop gesloten was.
Het afsluiten van contracten vindt dus al heel lang plaats. En aangezien contracten zich niet aan grenzen en taalgebieden storen is er ook al heel lang behoefte aan mensen die die contracten kunnen vertalen. Wij hebben het dus niet uitgevonden; het vertalen van contracten is een heel oud beroep.